292015sep
Toilet Pride School Project

Toilet Pride School Project

”Sanitation is more important than independence.” – Mahatma Gandhi, 1925

När Narendra Modi höll det årliga nationaldagstalet den 15 augusti 2014 citerade han Gandhi och sjösatte en kampanj med målet att eliminera vanan att gå på toa utomhus. Indien med sin dryga miljard befolkning står för 60 % av världens ”open defecators”. 130 miljoner hushåll saknar toalett. 2011 saknade 4861 städer ett avloppssystem (och då är inte ens byarna, där 68 % av Indiens befolkning bor, upptagna i statistiken).

Vilka konsekvenser har detta? Trots att Indien de senaste decennierna har haft en stark ekonomisk utveckling är fortfarande hälsostatusen hos befolkningen i paritet med mindre utvecklade länder. 48 % av barnen under 5 år är tillväxthämmade och mer än 200 000 barn dör varje år av diarréer (där faeceskontaminerat vatten är en bidragande faktor), siffror värre än flertalet länder där kaloritillgången och ekonomiska förutsättningar är avsevärt sämre.

En viktig del i den nya regeringens arbete är att se till att alla skolor har en toalett och försöka åstadkomma en beteendeförändring. Den bristande användningen av toaletter eller latriner är inte enbart ekonomiskt utan i hög grad kulturellt orsakad där det exempelvis inom hinduisk tradition betraktas som orent att utföra sina behov i närheten av det egna hemmet.

Friends of Vellore Sweden har i samarbete med Rural Unit for Health and Social Affairs (RUHSA) vid CMC startat ett pilotprojekt. Projektet går under namnet Toilet School Pride Project och innefattar byggnationen av en toalett vid en landsbygdsskola norr om Vellore. Vårt bidrag täcker byggnationen, ekonomisk ersättning för underhåll och undervisning till eleverna om vikten av personlig hygien och kopplingen mellan flera sjukdomar och vanan att gå på toa utomhus. Regeringens kampanj har inte fortskridit i förväntad takt och vår förhoppning är att detta projekt ska ha positiva spinoff-effekter genom att barnen får nya vanor och kan uppmuntra sina egna familjer att bygga toaletter och använda sig av regeringens bidrag avsatt för detta ändamål.

Källor: Economist, WaterAid.

/Gustaf


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.