202020aug
Reserapport i flera delar från Eta Forshamns besök i Vellore från början av 2020 – Del 1

Reserapport i flera delar från Eta Forshamns besök i Vellore från början av 2020 – Del 1

I början av året var vår styrelsemedlem Eta Forshamn på ett av sina många besök till Vellore där hon besökte flertalet av de aktiviteter FoV Sweden stöttar men även andra delar av sjukhusets verksamhet. Nedan följer ett första utdrag ur det hon har att berätta med bilder och tankar från ett besök till bergsområdet Jawadhi Hills där vi stöttar CMCs verksamhet med utvecklingsprojekt och tillhandahållande av sjukvård till marginaliserade stamfolk.

Vi besökte en sk model village där CMCs utvecklingsenhet CHAD försöker visa de olika typer av projekt man kan erbjuda och vilken nytta de kan ha för invånarna. I den byn vi besökte har de bland annat provat ut ett antal olika inkomstgenererande projekt för de fattiga familjerna men även en del projekt för att stötta det befintliga jordbruket samt gynna lokal kultur. Några exempel på de projekt vi förevisades följer nedan.

Ett klassiskt projekt: Ge en fattig familj 2 getter. Med tiden blir de fler och kan säljas till ett bra pris när de är fullvuxna och på så sätt generera en trygg inkomst som kan växa för familjen. En annan motsvarighet är där familjer erbjuds köpa en griskulting för 3 000 INR (ca 400 SEK) och sen kan föda upp den och sälja den för slakt till ett mycket högre pris.

Man har även lärt ut en teknik för att tillverka eget miljövänligt gödsel bestående av en blandning av urin, dynga, gräs och vatten istället för dyrt och potentiellt farligt konstgödsel.

Ett annat sätt att ge möjligheter för invånarna att skapa inkomster utan att behöva bli migrantarbetare i några av Indiens stora städer är fiskodlingar där byn initialt satsade 8 000 INR och där de efter ett år kunde ta upp ca 300 kg fisk till ett värde av knappa 35 000 INR.