162023okt
Model villages och Summer School i Jawadhi Hills

Model villages och Summer School i Jawadhi Hills

Klyftorna mellan rika och fattiga i det indiska samhället ökar. Parallellt med att en stor del av Indiens befolkning kämpar för att klara vardagen har indiska vetenskapsmän landat med en farkost på månen. Under pandemin har klyftorna vuxit ytterligare. Till de särskilt utsatta hör de som befinner sig längst ner i samhällets hierarki. Kastlösa och stamfolk får sällan tillgång till de samhällstjänster som de har rätt till. Det är till dessa människor som Friends of Vellore, Sweden vänder sig.

Model villages i Jawadhi Hills

Jawadhi Hills är ett bergsområde någon timmes bilresa söder om Vellore som är relativt isolerat och främst befolkas av stamfolk. Vi har tidigare berättat om projektet ’Model villages’ som syftar till att skapa arbetstillfällen och möjlighet till försörjning lokalt för att förhindra migration som dränerar Jawadhi hills på utvecklingspotential.

Vi fick nyligen en rapport från byn Reddikollai som ligger i Jawadhi Hills. För att försörja familjen reser byns vuxna oftast iväg och arbetar i städerna på slätten, något som ’Model village’ programmet vill försöka förändra. När man planerade att starta programmet i byn fann man att det isolerade läget uppe i bergen gjorde det svårt att bedriva småskaligt jordbruk och boskapsskötsel. Tillsammans med Friends of Vellore UK samlade man istället in bidrag till en utbildning i sömnad för 10 kvinnor samt inköp av 10 symaskiner. Utbildningen pågick i cirka två månader och nu har byns kvinnor börjat ta emot beställningar, de första har huvudsakligen kommit från CMC.

Det här är första gången som kvinnorna i byn har fått möjlighet att försörja sig själva. Flickor från det här isolerade området slutar oftast skolan efter några år och har därför små möjligheter att få arbete senare i livet. I samband med kursavslutningen sa en av deltagarna: ”Från det att vi föddes väntade våra föräldrar bara på den dag vi skulle gifta oss. Trots att våra lärare hjälpte oss kunde vi inte fortsätta i skolan efter 5, och ibland 8 år. Men ni har gett oss ett yrke, och därför kommer vi aldrig att glömma er.”

Summer school i Jawadhi Hills

I Jawadhi Hills har barn och ungdomar mellan 6 och 14 år tillgång till studiehjälp på kvällarna efter skolan. En förlängning av detta stöd är ’Summer school’ som pågår under en hel vecka och drivs med hjälp bl. a. från Friends of Vellore-föreningar i flera länder. Totalt samlade årets Summer school cirka 1000 barn och ungdomar i 6 olika byar i Jawadhi Hills. Under veckan anordnades många olika aktiviteter, bl.a. dans, idrott, undervisning och teater.

Barnen fick träna på olika lokala traditionella danser och är ofta beskrivande för livet i byn, som till exempel sådd och skördetid. Undervisning i olika kampsporter erbjöds också, en av dem heter silambattam och är en gammal tamilsk kampsport. Namnet silam syftar på en sort av bambu som används för att tillverka käppar. Man tror att kampsporten härrör från hur man förr försökte skydda sig från de vilda djuren i bergen.

Andra lektioner som ägde rum under veckan berörde bland annat Jawadhi Hills fågelliv, giftiga ormar, barns rättigheter och praktiska övningar i första hjälpen.

I Summer school ingår också att alla barn får en hälsoundersökning. Det medicinska teamet som besöker byarna består bland annat av barnläkare, sjuksköterska, socialarbetare och optiker och kan remittera vidare till CHAD och CMC vid behov. Sommarlägret avslutades med festligheter och uppvisning av vad man lärt sig under veckan.

Tack för alla bidrag – fortsätt stödja verksamheten i Vellore!