272018feb
Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 2018 

Tid: lördag, 7 april, 2016 kl 16:00

Plats: Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa; plan 2 (ta hissen)

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Mötets stadgeenliga utlysande

4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk rapport

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande och styrelse

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Årsmötet avslutas

Maila eller ring gärna och meddela om Du kommer. Mail: sven.andreasson@gmail.com

Tel 08/669 9306 (Sven Andréasson)

VÄLKOMNA! 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.