52021maj
Insamling för covidkrisen i Indien

Insamling för covidkrisen i Indien

Som många av er säkerligen har sett i media de sista veckorna så har covidläget i Indien drastiskt försämrats med stor smittspridning och även ökande antal dödsfall. Rapporter kommer från många håll om en sjukvård nära kollaps och brist på sjukvårds-materiel. Vi fick nyligen ett brev från CMC som ber om hjälp för att kunna möta det stora behovet av vård, se nedan.

Vänner,

Den andra vågen av pandemin har drabbat Indien och är betydligt aggressivare än den första. Sjukhusen i hela Indien kämpar hårt. Man är i desperat behov av sängar, syrgas och god sjukvård. Vid CMC har vi omvandlat allmänna salar till covidavdelningar och skapat intensivvårdsplatser i rasande fart. Vi behöver skapa ytterligare 1000 bäddar så snart vi kan. Du kan hjälpa till! Vi behöver era böner och era generösa bidrag.

Våra omedelbara behov är
– Syrgastuber – SEK 600 styck
– Patientvård – SEK 1 000 täcker ett dygns vård för en patient med ickeintensivvårdskrävande covid-infektion
– Portabla syrgaskoncentratorer – SEK 13 000
– Ytterligare ekonomiskt stöd för att bekosta intensivvård, respiratorer och annan utrustning

Varma hälsningar,
Hugh Skeil, chef för Informationsavdelningen

För att bidra till och stötta CMCs arbete för du över valfri summa till vårt plusgirokonto 582340-6. Genom att märka betalningen kan du välja att specificera om du önskar att din gåva ska gå till covidvård eller till något av de andra projekten som Friends of Vellore Sweden stödjer.