122020nov
Covid-19 och situationen i Jawadhi Hills

Covid-19 och situationen i Jawadhi Hills

Vi skrev till Dr Anu Rose, ansvarig för CMC-sjukhusets insatser i Jawadhi Hills området, och frågade hur coronapandemin hade påverkat deras arbete och livet för de boende i området. Jawadhi Hills är ett isolerat bergsområde fyra mil från Vellore (läs mer här). Så här skriver Dr Rose (översatt till svenska):

I år var det märkligaste året under de senaste decennierna, där hela livet påverkades i alla delar av världen av ett litet virus som gav upphov till COVID-pandemin.

Den indiska regeringen beslöt sig för en fullständig nedstängning från och med den 22 mars, vilket lyftes i steg efter fyra månader. För närvarande, 8 månader senare, har de flesta aktiviteter återupptagits, men kollektivtrafiken är fortfarande begränsad, och mellanstatliga kommunikationer är mycket begränsade. Skolor och högskolor förblir stängda.

I Jawadhibergen visade sig den geografiska isoleringen fördelaktig, och det fanns inga fall av COVID förrän i maj månad. Men ett stort antal unga familjer och många män var borta på sina arbetsplatser. Denna befolkning migrerar i stort antal för arbetskraft varje år. Folket befann sig på jordbruk i Kerala och Karnataka, i byggnadsarbeten i Chennai och i diverse sysselsättningar i Andhra Pradesh. De satt där utan arbete, ingen extra lön och inga medel för att försörja sig själva.

Från CMC kontaktade vi vårt nätverk av missionssjukhus och andra kontakter för att få hjälp åt dessa människor. I maj tillät regeringen bussar att ta tillbaka migranter över hela landet till sina hemorter. När de återvände till Jawadhi fanns några smittade människor bland dem. Regeringen gjorde en utmärkt insats för att testa, isolera alla positiva och genomföra smittspårning och isolera alla de hade kommit i kontakt med, och vi hade bara cirka 40 patienter som testade positivt.

Även om ovanstående berättelse verkar som en framgångshistoria satte pandemin flera sociala problem i fokus. Under nedstängningsperioden hade folket tillgång till alkohol. Även om TASMACbutikerna (de statliga alkoholbutikerna i Tamil Nadu) stängdes, började folk i slutet av den första veckan av nedstängning brygga alkohol. TASMAC-butikerna var de första butikerna som öppnade när vissa sanktioner upphävdes. Brotten mot samhällsregler och begränsningar var omfattande. Våldet i hemmen ökade kraftigt. Tyvärr började vi få många rapporter om barnmisshandel, med ett stort antal barn hemma från skolan och män som var hemma utan arbete. Många ärenden togs upp i den lokala domstolen, men när alla barnhem stängdes fanns det ingen institution att placera drabbade barn på.

Vad beträffar våra aktiviteter i Jawadhi blev det i år inget sommarläger, något som barnen brukar vänta ivrigt på från och med januari varje år (Du kan läsa mer om sommarlägret i nyhetsbrevet från juli 2019 som Du hittar på http://www.friendsofvellore.se/om-oss/nyhetsbrev/). Vår klinik i Veerapanoor stängdes en kort tid när resor mellan distrikten förhindrades. Efter att folket vädjat till oss sökte vi tillstånd från vår chef och The District Collector (den administrative chefen för området) för att kunna öppna kliniken igen. Det gjorde stor skillnad för dem med akuta sjukdomar och för gravida kvinnor. Verksamheten med vår mobila klinik stoppades också i några månader, men vi tog på oss den stora uppgiften att packa och leverera läkemedel för två månader åt gången till alla våra patienter med kroniska sjukdomar, som t.ex. diabetes och högt blodtryck. Vi kunde också samla in pengar för att ge livsmedel till dem som inte hade tillgång till mat.

Nu verkar antalet fall minska. I Jawadhi förbereder vi oss för att arbeta med nya utmaningar, hitta nya strategier för att hantera drogproblem, nya sätt att nå och hjälpa barn som är utsatta för alkohol och droger och ta itu med de näringsbrister hos barnen som pandemin har orsakat. Vi kommer att fortsätta arbeta för att uppfylla CMCs uppdrag.

Vi tackar Friends of Vellore för era ständiga böner, stöd och engagemang för vårt arbete.

Här slutar Anu Rose’s brev. Vi vet att pandemin fortsätter att öka bördan för många människor som redan innan hade svårt att klara sin vardag. Ditt bidrag hjälper till att göra skillnad!