22022mar
Årsrapport från Jawadhi Hills

Årsrapport från Jawadhi Hills

I senaste nyhetsbrevet skickade vi ut en årsrapport för CMCs verksamhet i Jawadhi Hills, ett bergsområde strax söder om Vellore. Området har varit isolerat och först på senare år fått vägförbindelse med Vellore. Tillgången på utbildning och sjukvård har varit eftersatt, med betydligt sämre hälsoläge än övrigt i delstaten Tamil Nadu. Arbetslösheten är hög; många av männen lämnar området för att söka jobb på slätten. Velloresjukhusets samhällsmedicinska klinik, CHAD – Community Health and Development, organiserar sedan länge mobila mottagningar i bergen. I samarbete med Don Bosco, en katolsk organisation som främst bedriver utbildning, har man också sedan några år bedrivit socialt utvecklingsarbete.

En drivande kraft bakom detta är doktor Anu Rose, läkare på CHAD. Friends of Vellore grupper i flera länder har bidragit med pengar för att stödja arbetet. Bland annat har man sedan några år drivit ett ”Model village” projekt, där man i samråd med de boende i tre byar utvecklat insatser för utbildning, arbete och försörjning och hälso- och sjukvård.

I en färsk rapport från dr Rose den 21 jan beskrivs de olika delarna i detta utvecklingsarbete. Rapporten som bifogas detta nyhetsbrev, ger en inblick i hur livet i dessa byar ser ut och vilka insatser som görs. Från vår svenska förening har vi främst bidragit med pengar till skolprojekt.

Rapporten beskriver stora prövningar under det gångna årets pandemirestriktioner. Man har lagt stor möda på att motverka den vaccinskepsis som finns. Man har också organiserat nödhjälp med matpaket till särskilt utsatta familjer.

För att minska den höga arbetslösheten har man i projektet satsat på nya grödor och djurhållning, med veterinärinsatser. Lönsamma grödor inkluderar tomater, aubergine och chili. Man planterar också mango, lime och kokospalmer. Projektet har finansierat två plattformar för tröskning. Man har också gjort en satsning för att förse alla hus med egna toaletter.

Under pandemiåren har det varit svårt att upprätthålla undervisning i skolor. Projektet har satsat på kvällsskolor och utbildat lärare för detta. Det finns planer på att utveckla den mobila mottagningen till ett mindre sjukhus, med permanent personal. Den mobila mottagningen sköter dels akuta hälsoproblem, dels uppföljning av kroniska sjukdomar. Man driver också några utvecklingsprojekt, bl.a. ett för screening av livmoderhalscancer och ett för alkoholproblem.

I rapporten beskrivs framtida planer för alla dessa delar: socialt utvecklingsarbete, kvällsskolor, sjukvård, insatser för alkoholproblem, och stipendier för lokala ungdomar som är intresserade av vårdutbildningar. Vi som har kunnat följa detta arbete har imponerats över mångfalden i projekten och all tid som lagts på förankring i byarna och berörda organisationer. Detta är närmast ett skolboksexempel på hur socialt utvecklingsarbete bör bedrivas. Vi hoppas att många vill fortsätta att stödja dessa insatser. För att ta del av hela rapporten följ denna länk: ReportJawadhiHills2021