Vad gör Friends of Vellore Sweden?

Föreningens syfte är att stödja verksamheten vid CMC-sjukhuset, genom stöd till utvecklingsprojekt och till enskilda patienter genom Person-to-Person-programmet men också genom att informera och öka vetskapen om vad CMC gör och hur deras verksamhet ser ut.

Föreningen samlar in pengar i form av medlemsavgifter men också genom gåvor från privatpersoner, företag och föreningar. Dessa pengar fördelas till olika projekt och initiativ i Vellore-området, vilka dessa är i nuläget kan du läsa mer om under fliken Projekt. Tidigare har Friends of Vellore Sweden bland annat varit med och donerat en buss för en av sjukhusets mobila kliniker som bedriver sjukvård ute i byarna och har bidragit med stöd till andra projekt som drivs av CHAD (Community Health and Development) och RUHSA (Rural Unit for Health and Social Affairs) som är två utvecklingsenheter som har startats av CMC.