Ett av Indiens mest ansedda sjukhus

Idag är Christian Medical College ett av Indiens största och mest ansedda sjukhus. 2013 rankades sjukhuset av India Today som Indiens näst bästa sjukhus och tar idag mot patienter från hela Indien och även andra länder runt om i världen. 2012 hade sjukhuset 2 632 bäddar och hade totalt 2,14 miljoner patientbesök och totalt 129 000 inneliggande patienter. Sjukhuset har ett högt anseende, något som befästs genom ett stort fokus på forskning och detta i kombination med sjukhusets samhällsbyggande inriktning är något som attraherar kompetent personal trots relativt sett lägre löner än i den privata sektorn.

Sjukhuset drivs utan bidrag från regering eller myndigheter utan finansieras enbart genom patientavgifter. Sjukhuset genererar ingen vinst utan all eventuell vinst återinvesteras i sjukhuset eller i något av de projekt stiftelsen driver. CMC bedriver högteknologisk vård och har vårdinrättningar för de som har råd att betala för sig och de intäkterna som fås här används för att finansiera kraftigt subventionerad vård för de mindre bemedlade, både bland lokalbefolkningen men även för fattiga från andra delar av Indien.

Sjukhuset bedriver specialistutbildning för ett stort antal medicinska specialiteter och försörjer genom detta ett stort antal sjukhus runt om i hela Indien med specialister. All utbildning är kostnadsfri. Utbildningen genomsyras av ett Community Orientation Program vilket innebär att all utbildning syftar till att rusta studenterna för arbete på små sjukhus eller mottagningar på landsbygden.