122020nov
Covid-19 och situationen i Jawadhi Hills

Covid-19 och situationen i Jawadhi Hills

Vi skrev till Dr Anu Rose, ansvarig för CMC-sjukhusets insatser i Jawadhi Hills området, och frågade hur coronapandemin hade påverkat deras arbete och livet för de boende i området. Jawadhi Hills är ett isolerat bergsområde fyra mil från Vellore (läs mer här). Så här skriver Dr Rose (översatt till svenska): I år var det märkligaste…

Read More
22020sep
Covid-uppdatering från Vellore och kallelse till nytt årsmöte

Covid-uppdatering från Vellore och kallelse till nytt årsmöte

Kallelse till årsmötet för Svenska Friends of Vellore 20 sept kl 15.00 Vi träffas på Riddargatan 1 i Stockholm eller via ZOOM. Om du vill delta på mötet och komma till Riddargatan anmäler du dig till Sven Andréasson på sven.andreasson@gmail.com. Om du vill delta via ZOOM anmäler du dig till Sten Walther på stenmw@gmail.com. Mycket…

Read More
122020maj

Uppskjutet årsmöte

Information för alla medlemmar: Friends of Vellore Swedens årsmöte är uppskjutet pga rådande svårigheter med resor och sammankomster pga omständigheter relaterade till covid-19. Årsmötet planeras istället till 20 september 2020 kl 15.00. Mer information kommer när vi närmar oss. Vänliga hälsningar Styrelsen

Read More
312020mar
Pandemiförberedelser i Vellore

Pandemiförberedelser i Vellore

De senaste månaderna har det knappast undgått någon att ett nytt coronavirus har spridits från land till land och påverkat såväl sjukvård som hela samhället i så gott som alla av världens länder. Även i Vellore och Indien har påverkan på det dagliga livet varit stor. Rapporter har kunnat ses i media den senaste veckan…

Read More
242020mar
Utdrag från nyhetsbrev mars 2020 – ny mobil klinik!

Utdrag från nyhetsbrev mars 2020 – ny mobil klinik!

Kära svenska Friends of Vellore! Här följer utdrag ur det senaste nyhetsbrevet som innehåller en god nyhet men också information och inbjudan till det kommande årsmötet som är planerat till 26 april kl 16.00 på Riddargatan 1. Vi är väl medvetna om att COVID-19 pandemin kan innebära att årsmötet måste skjutas på framtiden. Alternativt kan vi kanske…

Read More
102020feb
Svält i Indien

Svält i Indien

Jag läste nyligen en bok av Amartya Sen, indisk nobelpristagare i ekonomi: The Country of First Boys. Den rekommenderas varmt, men en sak förvånade mig. Att Indien fortfarande tillhör de länder med flest svältande medborgare. Vi har väl alla fått intrycket att det gått bra för Indien på senare år, med snabb ekonomisk tillväxt. Men…

Read More
302019sep
Indiens högsta domstol: Minst ett äldrecentra per distrikt

Indiens högsta domstol: Minst ett äldrecentra per distrikt

Vår förening har sedan fem år bidragit till två äldrecentra i ett område några mil utanför Vellore. Verksamheten är inriktad på fattiga och ensamma åldringar som saknar familjestöd. Äldreomsorg är nu en växande utmaning i Indien. Dels har antalet äldre (över 60 års ålder) vuxit mycket snabbt, från 76 miljoner år 2001 till 104 miljoner…

Read More
282019maj

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från årsmöte med föreningen Friends of Vellore, verksamhetsåret 2018 Tid: lördag, 6 april, 2019 kl. 15:00 Plats: Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa Dagordning 1. Öppnande Ordförande Sven Andréasson öppnade mötet. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Mötets stadgeenliga utlysande Årsmötet ansågs vara i stadgeenlig ordning utlyst. 4. Val av mötesordförande,…

Read More
132019jan
CMC’s hjälpinsats under översvämningarna i Kerala

CMC’s hjälpinsats under översvämningarna i Kerala

Delstaten Kerala drabbades i augusti 2018 av de värsta översvämningarna på mer än ett sekel efter två veckor med ovanligt kraftiga monsunregn. En stor mängd människor evakuerades och hjälp från hela Indien och övriga världen strömmade till. En av organisationerna som bidrog med hjälpinsatser och sjukvårdsteam var Christian Medical College i Vellore. Kerala ligger på den…

Read More