152018jun

Årsmötesprotokoll 7/4 2018

Föreningen sammanstrålade 7/4 2018 i Stockholm för årsmöte. Under mötet beviljades föregående styrelse ansvarsfrihet och före detta styrelseledamot Gabriella Carpelan avtackades. Nyinvalda i styrelsen är Anna Helmersson och Conny Gabrielsson och kvar som ordförande är Sven Andreasson. Hela protokollet finner ni nedan. Protokoll från årsmöte med Föreningen Friends of Vellore den 7 april 2018 Plats:…

Read More
272018feb
Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 2018  Tid: lördag, 7 april, 2016 kl 16:00 Plats: Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa; plan 2 (ta hissen) Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Mötets stadgeenliga utlysande 4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Ekonomisk rapport 7. Revisionsberättelse 8. Ansvarsfrihet för…

Read More