Person-to-Person

Person-to-Person programmet innebär att en givare donerar en summa pengar som går till vården av en fattig patient. Givaren får en redogörelse för hur vården av fattiga patienter bedrivs. Man kan bidra med en hel donation, 800 kronor, eller med en mindre summa pengar.