272018feb
Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 2018  Tid: lördag, 7 april, 2016 kl 16:00 Plats: Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa; plan 2 (ta hissen) Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Mötets stadgeenliga utlysande 4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Ekonomisk rapport 7. Revisionsberättelse 8. Ansvarsfrihet för…

Read More