292015sep
Toilet Pride School Project

Toilet Pride School Project

”Sanitation is more important than independence.” – Mahatma Gandhi, 1925 När Narendra Modi höll det årliga nationaldagstalet den 15 augusti 2014 citerade han Gandhi och sjösatte en kampanj med målet att eliminera vanan att gå på toa utomhus. Indien med sin dryga miljard befolkning står för 60 % av världens ”open defecators”. 130 miljoner hushåll saknar…

Read More