242020mar
Utdrag från nyhetsbrev mars 2020 – ny mobil klinik!

Utdrag från nyhetsbrev mars 2020 – ny mobil klinik!

Kära svenska Friends of Vellore!

Här följer utdrag ur det senaste nyhetsbrevet som innehåller en god nyhet men också information och inbjudan till det kommande årsmötet som är planerat till 26 april kl 16.00 på Riddargatan 1. Vi är väl medvetna om att COVID-19 pandemin kan innebära att årsmötet måste skjutas på framtiden. Alternativt kan vi kanske genomföra årsmötet utan att träffas fysiskt. Vi återkommer när tidpunkten närmar sig. Om intresse, anmäl er till sven.andreasson[at]gmail.com.

I dessa tider tycker vi att det är extra viktigt att fortsätta stödja människor som lever sin vardag på marginalen och som därför kommer
drabbas extra hårt av den pågående pandemin. Den okontrollerade situationen i Indien beskrivs i en intervju med Dr. Jacob John från
CMC Vellore, som nyligen publicerats i dagstidningen The Hindu (https://www.thehindu.com/news/cities/chennai/a-war-room-approach-is-needed/article31027260.ece).

Ett av de projekt vi länge stött i Vellore är den mobila kliniken som CHAD kör runt i byarna på den kringliggande landsbygden. Vi var med och stöttade inköpet av den tidigare bussen men efter många tusen mil och otaliga reparationer behövdes den bytas ut.

En ny mobil klinik har varit ett av föreningens insamlingsmål, och nyligen nådde vi detta mål! Efter en del arbete på verkstad för att bygga om och anpassa bussen rullar den nya mobila kliniken snart ut till byarna på samma sätt som den gamla. Ett stort tack till alla som bidragit och gjort detta möjligt!

Om du vill ge ett bidrag till verksamheten i Vellore med omnejd genom oss gör du det lättast genom en insättning på plusgiro 58 23 40-6. Du kan i betalningsinformationen uppge om du vill skänka till något specifikt projekt. Du kan också ange din mailadress för att få del av våra utskick. Om du önskar bidra anonymt tas även detta tacksamt emot.