202016sep
Rapport från Summer Camps i Jawadhi Hills 2016

Rapport från Summer Camps i Jawadhi Hills 2016

Jawadhi Hills är ett bergsområde drygt 40 km från Vellore där ca 80 000 personer från en ursprunglig stambefolkning bor, isolerade från den omgivande slättbefolkningen. Hälsoläget är betydligt sämre här, liksom utbildning och ekonomisk utveckling. Som en del i ett brett samhällsmedicinskt utvecklingsarbete har CHAD, den samhällsmedicinska avdelningen på CMC-sjukhuset i Vellore, och det katolska Don Bosco institutet i Jammunamarathur gemensamt utvecklat utbildnings-, närings- och hälsoprogram för barn i Jawadhi Hills. Man har bl. a. drivit 66 studiecentra på kvällstid i byarna. Dessa centra drivs av ungdomar i byarna som gått minst 12 år i skola för att hjälpa de yngre barnen med det dagliga skolarbetet och läxläsning. Eftersom de flesta av barnens föräldrar inte är läskunniga har detta påverkat studieresultaten positivt och lett till färre avhopp från skolan. Varje år genomför CHAD och Don Bosco, med stöd från bl.a. Friends of Vellore i Sverige, sommarläger för barnen i Jawadhi Hills.  Dessa drivs med följande mål:

  1. Stimulera intresset för fortsatta studier
  2. Utveckla självförtroende bland dessa barn
  3. Förbättra näringsläget, tala om levnadsvanor och hälsa.
  4. Undersöka barnen med avseende på näringsbrist och vanliga sjukdomar
  5. Utveckla uppskattning för den egna kulturen i Jawadhi Hills

Nedan följer ett utdrag ur den rapport som CHAD lämnat efter årets sommarläger. Årets sommarläger med 670 barn i 7 byar genomfördes mellan 20-27 maj. Under mars och april informerades kvällsskolorna om sommarlägren och datumen för dessa.

Aktiviteter

1. Studiestödet var huvudsakligen i ämnena engelska och matematik, ämnen som barnen sagt att de haft svårt för. De fick öva enkel matematik – addition och multiplikationstabellerna – samt engelskt vardagstal. En stor del av undervisningen skedde genom lekar, sånger och en del sessioner i klassrum. Undervisningen utfördes av bröderna från Don Bosco. image3

Barn som deltar i undervisning under lägret.

2.  Utbildning i livskunskap leddes av en grupp socialarbetare från CHAD. Barnen fick delta i diskussioner om stressmoment under olika delar stadier av barn- och ungdomen; t ex stress i skolan. De spelade också tävlingsmatcher mot varandra, och hade sessioner där de talade om sund konkurrens, att hantera nederlag och hur man mäter framgång i livet. Mr. Mani från Palampet höll i en diskussion om alkoholens och andra drogers skadeeffekter. image4

Livskunskap för flickor med Mrs. Gifta.

3. Undervisning i näringslära skedde av en dietist från CMC, Mrs. Preethi, som hade en interaktiv session tillsammans med barnen. De diskuterade  den mat som finns tillgänglig i byarna, hur en nutritionsmässigt balanserad måltid ska se ut, vikten av varierad kosthållning för ett växande barn samt hälsosamma matvanor i ungdomsåren.

image5

Användandet av lokalt tillgängliga livsmedel.

4. En Siddha-läkare, Dr. Arjunan som utövar traditionell medicin, och hans team lärde barnen att identifiera medicinska örter som växer i Jawadhi Hills och deras användningsområden. De deltog också i diskussioner om att bevara skogarna och skydda miljön. image6

Identifiering av medicinska örter.

5. Konst och hantverk: Barnen lärde sig “quilling” (pappershantverk), lokalt konsthantverk och hade tävlingslekar varje dag. Ett team från Chennai, Ms Arthi och Mr. Hari, tillbringade en dag i varje läger och satt med varje enskilt barn för att lära dem quilling. De organiserade även tävlingar i teckning, målning och quilling.

image8

Undervisning i quilling.

6. Måltider: Alla dagar i lägret tillhandahölls en näringsrik lunch med grönsaker, frukt och antingen ägg eller kyckling utöver olika rissorter – såsom tomatris och grönsaksris. På morgonen fick barnen kex och fruktjuice. På kvällen fick de fruktjuice och grönsaker. image9

Lunch.

7. Sjukvård: Varje barn genomgick en hälsoundersökning via ett team av läkare, optiker och tandläkare. Barn som behövde ytterligare vård remitterades till CMC och deras uppföljning sker genom CHAD. image10

Hälsoundersökning.

8. Folkdans och kultur: Barnen fick lära sig lokala danser. De uppmanades att visa upp sin egen stams kultur. Ett team från Chennai väl insatt i de olika formerna av lokal dans ägnade veckan med barnen åt att lära dem dans och folkvisor. De olika formerna av dans som lärdes ut var Kummiattam, Oeyilattam, Lessim, Kollatam och Karagam. image11

Folkdans avslutningsdagen.

Vi har fått positiv återkoppling från byarna i bergen, och även bra förslag från barnen om hur sommarlägren i Jawadhi Hills kan förbättras till nästa år. Byledare, föräldrar och barn har alla varit nöjda med att ha fått delta i lägren, och har uttryckt sin tacksamhet till Don Bosco och CHAD för att ha genomfört dem. CHAD vill tacka Friends of Vellore, Don Bosco, barnkliniken på CMC och stiftelsen Wellcome för deras stöd för sommarlägren.

/Styrelsen FoV


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.