102015feb

Rapport från CMC – fältstudie av tuberkulos i Jawadhi Hills

IMG_3608

Hej! Här kommer en liten rapport från i höstas när jag var på plats på CMC och deltog i ett forskningsprojekt som genomfördes av CHAD-institutionen (Community Health and Development).

Som läkarstudent måste man, någon gång under sin utbildning, genomföra ett forskningsarbete som motsvarar 30 högskolepoäng. Genom mina kontakter vid CMC lyckades jag ordna så att jag kunde delta i ett av CHADs projekt, i det här fallet en epidemiologisk fältstudie av tuberkulossituationen i en isolerad by i Jawadhi Hills.

Under de senaste två åren har vårdpersonal som jobbar för CMCs räkning i Jawadhi Hills noterat ett flertal fall av lungtuberkulos i en isolerad by i nordvästra delen av bergsområdet. Sex personer har insjuknat varav två har dött vilket skulle kunna tyda på en avsevärt högre prevalens av lungtuberkulos i detta avgränsade geografiska område än för regionen i övrigt.

Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis och kan uttryckas dels som lungtuberkulos, som är den vanligaste formen, men även i en mindre vanliga form som kallas extrapulmonell tuberkulos då något eller några andra organ i kroppen istället är påverkat. Tuberkulos är den näst största dödaren av infektionssjukdomar i världen, endast HIV/AIDS orsakar fler dödsfall. Globalt dog år 2013 1,5 miljoner individer av tuberkulos, 9 miljoner utvecklade aktiv tuberkulos (lungtuberkulos eller extrapulmonell tuberkulos) medan nästan en tredjedel av världens befolkning beräknades vara smittade med tuberkulos (men inte sjuka, sk latent tuberkulos). Kampen mot tuberkulos har nått stora framsteg de senaste decennierna men i Indien har arbetet gått långsamt. Förutom bristande resurser och organisation inom den offentliga sjukvården har också uppkomsten av resistent tuberkulos komplicerat bilden och Indien bär idag nästan en fjärdedel av den globala sjukdomsbördan när det gäller tuberkulos.

IMG_3565

Den drabbade byn ligger något avsides, även för att vara i Jawadhi Hills, och nås endast via en lerväg som snirklar sig upp genom den täta shola-skogen. Denna väg trafikeras normalt endast av motorcyklar och traktorer men jeeparna som tillhör CHAD kan också nå byn, dock inte under regnsäsongen då byn är helt avskuren från större fordon. Ooran, byns representant, beskrev att om någon i byn blir sjuk så försöker de bära hen på en bår till kliniken i Veerupannur som ligger ungefär 15 km bort längs med en stig men om det är efter klockan tre på eftermiddagen så är det bara att hoppas att personen ifråga lever dagen efter för någon tillgång till kvalificerad sjukvård går inte att nå för dem under det dygnet.

IMG_3603

Vi åkte upp, jag, fyra läkare, två sjuksköterskor, två socialarbetare, en labtekniker och två chaufförer till byn för att screena alla invånare för både latent och pulmonell tuberkulos. Efter att ha packat in oss trångt, trångt, trångt i två jeepar åkte vi västerut från Vellore genom jordbrukslandskapet för att efter en timme svänga av asfaltsvägen. Nu bar det av uppåt. Vägen var delvis sönderspolad av de senaste dagarnas regnskurar men efter en rejäl omskakning var vi äntligen uppe och kunde påbörja arbetet.

Uppslutningen var överraskande stor. Från de yngsta på enstaka månader till gamla med käpp och flaskbottnar till glasögon slöt byn upp, även om en stor andel barn uteblev, glädjande nog då de befann sig på internatskolor nere på slätten. Vi fick höra att det var första gången läkare hade kommit upp till byn och det var glädjande att se att vår närvaro var uppskattad då vi innan studiens start var något osäkra på hur vi skulle bli mottagna då tuberkulos är en stigmatiserande sjukdom i den här delen av världen. Studien är ännu inte avslutad, men fortsättning följer förhoppningsvis.

/Gustaf Walther


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.