282021aug
Nyhetsbrev augusti 2021

Nyhetsbrev augusti 2021

Kära medlemmar!

Vi är överväldigade av den respons vi fick på insamlingen till vården av covid-19 patienter på CMC. Sedan sjukhuset snabbt blev överfullt av patienter under våren har antalet nu minskat och flera covidavdelningar har kunnat stängas, vilket är goda nyheter. De donerade medlen hann komma till nytta när situationen var som mest ansträngd. Vaccineringen går framåt i Tamil Nadu och i landet som helhet men med svårigheter att nå ut till grupper i befolkningen där det finns en misstro mot modern sjukvård och vaccin. Det är en utmaning för personalen att motivera och förklara varför det är viktigt. Totalt har drygt 433 miljoner vaccindoser givits vilket är ett imponerande antal men som ändå innebär att endast en relativt liten del av den stora befolkningen fått ett acceptabelt skydd. På CMC används Astra Zenecas Covishield samt det inhemskt producerade Covaxin från Bharath Biotech. Flera regioner rapporterar nu det lägsta antalet nya fall på länge, bland annat Delhi har färre nyinsjuknade än de haft sedan nyår.

När den andra vågen kom till södra Indien organiserade CMC en stödlinje för de som smittades men inte behövde vård på sjukhuset. De har erbjudits råd, stöd och information via telefon och ibland har teamet ordnat hemsjukvård med bland annat utrustning för att mäta syresättning och möjlighet att ge syrgasbehandling i hemmet. En av patienterna som fick vård i hemmet i slutskedet av sitt liv är Lena. Hennes son berättar att hon tidigare hade överlevt cancer och hade diabetes och hjärtsjukdom, alltså flera riskfaktorer för svår covidsjukdom. När Lena insjuknade bestämde hon och familjen att hon skulle vårdas hemma. Teamet kunde erbjuda läkarbedömning, medicinering och behandling med syrgas så att Lena fick spendera sin sista tid i hemmet med familjen.