292021nov
Julgåva 2021

Julgåva 2021

När november övergår i december brukar vi vara upptagna med planering av förestående helger och ledigheter. Men också mer beredda att dela med oss till nödlidande runt om i världen. I vår förening går tankarna gärna till alla de människor som lever på marginalen; familjer vars sparsamma inkomster försvunnit när Indien stängts till följd av pandemin, fattiga och sjuka äldre och många andra.

Även i år har Du möjlighet att ge en vän en julgåva som går direkt till behövande i de verksamheter som föreningen stöder. För den som önskar finns möjlighet att beställa gåvobevis; de två olika motiven och hur Du beställer beskrivs här. Observera att gåvobevisen har en förtryckt text.

Börja med att föra över summan Du önskar skänka till föreningens plusgirokonto 58 23 40-6 och märk betalningen med Ditt eget namn. Om Du väljer alternativ 1 eller 2 (se nedan) lägger Du till 20 kr och skriver ”Gåvobevis” efter ditt namn i betalningsmeddelandet. Samtidigt mailar Du information enligt något av nedanstående alternativ senast 12/12.

Alternativ 1: Om Du önskar få hem gåvobeviset till Din egen adress, skicka Ditt namn och adress till siri.carpelan@gmail.com. Specificera även vilket av gåvobevisen du önskar.

Alternativ 2: Om Du önskar att gåvobeviset skickas direkt till mottagaren, skicka in Ditt namn samt mottagarens namn och adress till siri.carpelan@gmail.com. Specificera även vilket av gåvobevisen du önskar.

Alternativ 3: Om Du önskar skicka gåvobeviset digitalt, skicka Ditt namn och adress till siri.carpelan@gmail.com. Specificera även vilket av gåvobevisen du önskar.

Inför 2022

I Indien har klyftan mellan rika och fattiga vuxit de sista åren. Det finns en liten värld som liknar vår värld; där spelar det liten roll hur stor den slutliga notan blir för att möta pandemin. Det finns också en annan och större värld i Indien där människorna saknar mat för dagen och där de ropar efter grundläggande hälso- och sjukvård. Det är till denna större värld som CMC Vellore riktar sina insatser och det är denna värld som vår förening stödjer.

Vi tackar för Ditt engagemang under det gångna året och hoppas att Du vill fortsätta vara medlem i vår förening under 2022. Medlemsavgiften på 200 kronor betalar Du in på föreningens plusgirokonto 58 23 40-6 och märk betalningen med Ditt namn samt ”Medlem 2022”. Sprid gärna information om vår verksamhet till bekanta och vänner! Tack för alla bidrag – fortsätt stödja verksamheten i Vellore!

/Styrelsen för Friends of Vellore Sweden