152023jan
Julbrev 2022

Julbrev 2022

Milstolpar under 2022
En viktig milstolpe under det gångna året är att CMC, efter ett avgörande i Indiens högsta domstol, också fortsättningsvis kommer kunna påverka vilka studenter som väljs ut till de akademiska utbildningar som man driver. Eftersom de som examineras från dessa utbildningar försörjer ett stort nätverk av sjukhus i hela Indien med personal har det varit en central fråga att kunna välja studenter som är villiga och intresserade av att arbeta bland de fattiga, ofta på den indiska landsbygden. En annan milstolpe är att det nya sjukhuset, CMC Ranipet Campus i Kannigapuram, en dryg mil öster om Vellore invigdes under sommaren. Vi har tidigare berättat om denna omfattande nybyggnation, som ska avlasta den ökande trängseln i det ursprungliga sjukhusområdet i centrala Vellore.

Person-to-person
CMC har flera olika system för att patienter som inte har råd att betala hela eller delar av sin vård ska få vården subventionerad. Ett av de här donationssystemen är person-to-person där vårdpersonalen på CMC identifierar patienter med stora behov som de inte kan täcka själva ekonomiskt. Person-to-person (PTP) har funnits sedan 1970-talet och stöttar ungefär 2000 patienter per år. Svenska Friends of Vellore har tillsammans med de andra internationella vänföreningarna skänkt pengar till PTP i perioder och CMC har nu inrättat en hemsida där vi varje månad kan få läsa om några av patienterna som fått ekonomiskt bidrag och kunnat fullfölja sin behandling via programmet (https://givecmc.org/person-toperson-scheme/). PTP kan erbjuda stöd för all sorts behandling eller utredning. De allra flesta behöver bidrag för att gå igenom en botande behandling men bidragen kan också gälla till exempel palliativ vård i livets slutskede.

I PTP-rapporten från september i år får vi läsa om Sangita, en 36-årig kvinna med svår njursvikt som kräver regelbundendialys. Sangita försämrades med vätska i lungsäcken, enkomplikationav njursvikten och väntade länge med att söka hjälp då kostnaderna för hennes kroniska sjukdom redan var höga och hon inte hade råd med något utöver det. Till slut fick Sangita stöd via PTP, lades in på sjukhuset och fick behandling. Tack vare PTP är Sangita nu på bättringsvägen och hon och hennes familj vågar hoppas att man i framtiden kanske kan hitta en passande organdonator så hon kan genomgå njurtransplantation och bli frisk.

Inför 2023
I Indien fortsätter klyftan mellan rika och fattiga att växa. De rikas värld liknar vår värld; där spelar kostnaden för hälso- och sjukvård en liten roll. Men det finns också en annan och större värld i Indien där människorna saknar mat för dagen och där de ropar efter grundläggande hälso- och sjukvård. Det är till denna större värld som CMC Vellore riktar sina insatser och det är denna värld som vår förening stödjer.

Vi tackar för Ditt engagemang under det gångna året och hoppas att Du vill fortsätta vara medlem i vår förening under 2022. Medlemsavgiften på 200 kronor betalar Du in på föreningens plusgirokonto 58 23 40-6 och märk betalningen med Ditt namn samt ”Medlem 2022”. Sprid gärna information om vår verksamhet till bekanta och vänner!

Tack för alla bidrag – fortsätt stödja verksamheten i Vellore!
Styrelsen för Friends of Vellore Sweden