82023apr
Inbjudan till årsmöte 23/4 och utdrag ur nyhetsbrev

Inbjudan till årsmöte 23/4 och utdrag ur nyhetsbrev

Kallelse till årsmöte för Friends of Vellore Sweden den 23 april 2023

Söndagen den 23:e april har vi årsmöte i föreningen! Vi välkomnar alla medlemmar till mötet kl. 15.00 antingen via Zoom eller på plats i Stockholm (Riddargatan 1, Mottagningen för Alkohol och Hälsa, ring 0706 527 271 om dörren är låst). För att kunna delta via Zoom behöver Du ha tillgång till en dator, modern mobiltelefon eller läsplatta. Föranmälan kommer bli nödvändig för att tekniken ska fungera, anmäl därför Ditt deltagande till sven.andreasson@gmail.com senast 22 april. I samband med årsmötet kommer Eta Forshamn berätta om sitt besök i Vellore. Välkommen att delta!

Årsmöteshandlingar finner du längst ned på denna sida: http://www.friendsofvellore.se/om-oss/arkiv/

Rapport från Model village i Jawadhi hills

Model village är ett projekt i Jawadhi hills vars syfte är att skapa positiva förebilder i området. Man hoppas att projektet ska bidra till att så många som möjligt av invånarna i byarna vill bidra till byns utveckling och förhindra migration från Jawadhi hills till urbana områden eftersom det dränerar Jawadhi hills på utvecklingspotential. Projektet bidrar till bättre tillgång på rent vatten, sjukvård och sanitetsanläggningar. Just nu är fyra av byarna i bergsområdet anslutna till Model village-projektet. I Etimarathur träffas man en gång i månaden för att diskutera pågående aktiviteter och förbereda sig för de regelbundna träffar man har med CMC Vellore och Don Bosco (katolsk hjälporganisation). Under året har man till exempel diskuterat vilken boskap man ska ha i byn, om man behöver bygga ett nytt förråd och hur man ska undvika att många män måste resa bort för att arbeta och tvingas lämna kvar sina familjer i byn.

En av de regelbundna gemensamma aktiviteterna är boskapsskötsel och genom Model village projektet har byn fått bidrag till att skaffa höns, getter, grisar och får. Projektet ser till att djuren försäkras, vaccineras och får regelbundna veterinärkontroller.

En annan aktivitet som man kunnat driva igenom tack vare Model village är odling i olika nivåer, något som kallas ’layered farming’. På samma begränsade yta odlar man fruktträd och plantor som blir olika höga och mognar olika snabbt. I projektet har man delat upp byns odlingsmark mellan olika familjer samtidigt som man kan dela på vissa kostnader och till exempel använda sig av samma brunn. En stor del av arbetet under året har varit att förbereda marken, sätta upp staket och dra bevattningssystem från den gemensamma brunnen till odlingsområdena.

Tack vare Model village får byns invånare kontakt med hälso- och sjukvård och stödet från CMC och Don Bosco gör det kanske lättare att stanna kvar i byn och försörja sig.

Besök i Vellore

Vår styrelsemedlem Eta Forshamn har nyligen besökt CMC Vellore. Här är bilder från det nyöppnade moderna sjukhuset och traumacentret i Ranipet Campus där historia möter nutid i entréhallen. Grundaren av CMC, Ida Scudder, ses med oxe och vagn, det var det allra första sättet hon reste omkring och gjorde sjukbesök i byarna.

Idag åker personalen från CHAD CMC ut till byarna i den nya mobila kliniken som inköptes och utrustades med vår förenings stöd för några år sedan.

Tack för alla bidrag – fortsätt stödja verksamheten i Vellore! Postgiro 582340-6.