312020mar
Pandemiförberedelser i Vellore

Pandemiförberedelser i Vellore

De senaste månaderna har det knappast undgått någon att ett nytt coronavirus har spridits från land till land och påverkat såväl sjukvård som hela samhället i så gott som alla av världens länder. Även i Vellore och Indien har påverkan på det dagliga livet varit stor. Rapporter har kunnat ses i media den senaste veckan om en total nedstängning av landet, något som har haft särskilt stor påverkan på de fattiga i landet där många är daglönearbetare. Dessa står nu utan inkomst och i vissa fall behövt ta sig till fots från staden de jobbar tillbaka sin hemby utan några tillgängliga transportmedel.

För ett land som Indien där den statliga sjukvården är begränsad i kapacitet och kvalitet riskerar denna pandemi orsaka stora problem och CMC Vellore rustar för att kunna hantera den förmodade höga belastningen som väntar. 179 bäddar har öronmärkts för coronapatienter och ytterligare 137 håller på att förberedas. Utöver detta arbetar man hårt med att införskaffa skyddsutrustning, handsprit och annan sjukvårdsmateriel. Ytterligare problem är det för patienter som kommer långväga ifrån och som är inneliggande på sjukhuset. De och deras familjer med det nuvarande utegångsförbudet har svårt att ta sig ut på gatorna och köpa mat. Därför har man på sjukhuset startat en insamling så att Good Samaritan Canteen på sjukhusområdet ska kunna servera mat till de behövande på sjukhusets avdelningar. 

Vi i Friends of Vellore Sweden följer utvecklingen och ser om det finns något vi kan bidra med. Annars, ta hand om er och varandra!