282023nov
Att ge via person-to-person

Att ge via person-to-person

Christian Medical College Hospital har flera olika system för att subventionera hela eller delar av vården för patienter som inte själva har råd att betala. Ett av de här systemen, som bygger på donationer, är person-to-person (PTP) där vårdpersonalen på CMC identifierar patienter med stora behov som de inte själva kan täcka ekonomiskt. CMC har en hemsida där vi varje månad kan läsa om några av patienterna som fått ekonomiskt bidrag och kunnat fullfölja sin behandling via systemet (https://givecmc.org/person-to-person-scheme/ ). PTP kan erbjuda stöd för all sorts behandling eller utredning. De allra flesta behöver bidrag för att gå igenom en botande behandling men bidragen kan också gälla till exempel palliativ vård i livets slutskede.

Berättelsen om Salim och hans yngste son Abu (de har godkänt att vi visar bilden på dem, men deras namn är fingerade) är ett exempel på hur PTP kan bidra.

”One evening Abu and his cousins were playing outside. Suddenly Abu ran crying into the house with his face buried in his hands. I was terrified when I saw a piece of roof tile sticking out of his left eye. I carefully pulled out the piece from his eye. There was no blood, but his eye turned red and he could not see clearly. I panicked. My wife and I rushed Abu to the CMC’s Schell Eye hospital. Abu had a perforation where the tile had pierced the eye, and it needed suturing. The doctor told us that Abu would have lost sight in his left eye If we had delayed coming to the hospital. Today, Abu has a tiny scar but his eyesight is perfect.”
Salim is extremely grateful for the financial support from PTP that covered the cost of Abu’s surgery. He focuses on the future and brings Abu for regular eye check-ups.”