Å ena sidan finns de väldiga behoven, i förening med analfabetism och djup fattigdom. Å andra sidan finns viljan att hjälpa hos vårdpersonal som, såvitt man kan förstå, inte försöker dra några egna fördelar.