Vad är Friends of Vellore Sweden?

Föreningen Friends of Vellore Sweden är en ideell förening som startades 1981 med syfte att stödja verksamheten vid sjukhuset Christian Medical College i Vellore, Indien. Pengar samlas in genom medlemsavgifter och gåvor från enskilda personer samt företag eller föreningar. 95 procent av insamlade medel går till stöd för projekt i Vellore, främst till utvecklingsprojekt på landsbygden, och till enskilda patienter genom Person–to–Person-programmet. Den svenska föreningen ingår i ett internationellt nätverk av Friends of Vellore-föreningar, med syskonföreningar i bland annat Australien och Storbritannien.

Förutom insamling av pengar arbetar Friends of Vellore också för att öka intresset för CMC och Indien genom att bland annat anordna resor och informationsträffar. Föreningen jobbar också aktivt med att uppmuntra svenska studenter att söka sig till utbyten vid CMC-sjukhuset.

Intresserad? Kontakta oss så får du veta mer!