Friends of Vellore Sweden's styrelse

Sven Andreasson

Ordförande

sven[dot]andreasson[at]gmail[dot]com

Sten Walther

Medlemsansvarig

medlem[dot]fofvellore[at]gmail[dot]com

Eta Forshamn

Resesamordnare och fundraiser

etaforshamn[at]hotmail[dot]com

Gustaf Walther

Studentansvarig och webmaster

gustaf[dot]walther[at]hotmail[dot]com

Annika Holgersson

Studentansvarig

annika[dot]holgersson[at]gmail[dot]com

Stefan Elmquist

Styrelseledamot

stefanelmquist[at]gmail[dot]com

Anna-Lena Hanell

Sekreterare

hanell_23[at]hotmail[dot]com

Siri Carpelan

Studentansvarig

siri[dot]carpelan[at]gmail[dot]com

Gabriella Carpelan

Styrelseledamot

gabriella[at]carpelan[dot]com