Välkommen att bli medlem

Vill du bli medlem? Som medlem i Friends of Vellore betalar du en årlig avgift på 200 kr till plusgiro 582340-6. Dessa pengar går oavkortat till föreningens arbete och bildar grundplåten till de bidrag vi varje år kan ge till de projekt vi stödjer på plats i Vellore. Uppge namn, adress, mailadress och telefonnummer för att hamna i medlemsregistret så har du möjlighet att i form av ett medlemsutskick fyra gånger per år få information om hur föreningens arbete fortlöper.