Välkommen att bli medlem

Vill du bli medlem? Som medlem i Friends of Vellore betalar du en årlig avgift på 200 kr till plusgiro 582340-6. Dessa pengar går oavkortat till föreningens arbete och bildar grundplåten till de bidrag vi varje år kan ge till de projekt vi stödjer på plats i Vellore. Uppge namn, adress, mailadress och telefonnummer för att hamna i medlemsregistret så har du möjlighet att i form av ett medlemsutskick få information om hur föreningens arbete fortlöper.

Rutiner avseende behandling av personuppgifter

Föreningen Friends of Vellore Sweden behandlar personuppgifter i form av namn och adress för kommunikation med våra medlemmar och för att kontinuerligt kunna följa vårt medlemsantal. Medlemsregistret publiceras aldrig och uppgifterna däri förmedlas aldrig vidare till tredje part. Uppgifterna behålls till berörd medlem begär utträde ur föreningen.

Om Du har frågor nås den medlemsansvarige styrelseledamoten på adressen medlem(dot)fofvellore(at)gmail(dot)com