Vi behöver din hjälp!

Friends of Vellore Sweden behöver din hjälp för att kunna fortsätta stötta CMC-sjukhuset. År 2013 slutade SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) att finansiera projekt i Indien till följd av att landet hade utvecklats såpass att det inte längre ansågs kvalificerat för statligt bistånd från svenskt håll. Dock kvarstår faktum att den allmänna sjukvården i Indien inte på något vis täcker det enorma behovet som finns. Genom att stötta privata och icke-vinstdrivande aktörer som CMC-sjukhuset kan du hjälpa. Genom att bli medlem i Friends of Vellore Sweden stöttar du föreningen och får ta del av vårt arbete genom informationsbrev och träffar. Vill du skänka gåvor finns information under fliken Bidra om hur du går tillväga. Vill du istället besöka eller praktisera på sjukhuset hittar du mer att läsa under flikarna Student/praktisera och Rundresa med FoV Sweden.