CMC-sjukhusets historia

The Christian Medical College Hospital (CMC) är ett stiftelsedrivet kristet sjukhus. Det startades år 1900 av en kvinnlig läkarmissionär Ida S. Scudder, och drevs som ett missionssjukhus fram till 1960-talet, då driften övertogs av den nuvarande stiftelsen. I denna är flertalet protestantiska samfund i Indien representerade. Sjukhuset startades ursprungligen för att erbjuda kvinnor god sjukvård och man utbildade initialt endast kvinnliga sjuksköterskor och läkare. Sedan 1950-talet utbildas också män.

Ida S. Scudder och CMC-sjukhusets historiska bakgrund

 • Ida S. Scudder, född 1870, dotter till läkarmissionär i Indien, utbildade sig under 1890-talet till läkare vid Cornell University, NY.
 • 1900 startade hon en läkarmottagning med en sängplats i Vellore.
 • 1902 startades med hjälp av insamlade medel i USA ett nytt sjukhus med 40 sängplatser på platsen för dagens LCECU-klinik.
 • 1909 startade Ida S. Scudder en sjuksköterskeutbildning.
 • 1920 startades en utbildning för licensed medical practitioners.
 • 1932 invigdes ett nytt medical college. Till en början (fram till 1950-talet) utbildades enbart kvinnliga läkare. Syftet var att kunna erbjuda läkarvård för kvinnor som inte kunde behandlas av män.
 • Idag är sjukhuset ett av Indiens mest välrenommerade sjukhus, med en extensivt utbyggd forskningsverksamhet.
 • Sjuksköterske- och läkarutbildningen är rankas båda bland de bästa i Indien.
 • Har utvecklat en samhällsorienterad läkarutbildning, där man konsekvent anpassar utbildningen för att möta vårdbehoven bland fattiga och utsatta människor.
 • Studenter varvar placeringar i byarna utanför Vellore med kliniska kurser på sjukhuset. Får också under två perioder åka till mindre landsortssjukhus där de får undervisning av läkare som arbetar under mycket enkla förhållanden.
 • Har startat distansutbildning för att öka sin utbildningskapacitet.