Christian Medical College Hospital

The Christian Medical College Hospital (CMC) är ett stiftelsedrivet kristet sjukhus. Det startades år 1900 av en kvinnlig läkarmissionär vid namn Ida S. Scudder, och drevs som ett missionssjukhus fram till 1960-talet, då driften övertogs av den nuvarande stiftelsen. I denna är flertalet protestantiska samfund i Indien representerade. Sjukhuset startades ursprungligen för att erbjuda kvinnor god sjukvård och man utbildade initialt endast kvinnliga sjuksköterskor och läkare men sedan 1950-talet utbildas också män. Sjukhuset erbjuder sjukvård till människor i närområdet runt Vellore, men fungerar också som ett nationellt specialistsjukhus. En primär uppgift är att utbilda läkare och annan vårdpersonal för ett stort antal mindre f.d. missionssjukhus runt om i Indien. CMC är idag rankat som ett av Indiens tre bästa sjukhus (bland över 150). Trots sina stora framgångar har man behållit sitt fokus på de fattiga i samhället.