82018dec
Julgåva 2018

Julgåva 2018

Nu är det snart jul igen och Friends of Vellore Sweden vill tacka er alla för ert stöd under året som varit. Med hjälp av er har vi detta år samlat in mer än 200 000 kr som vi har kunnat föra över till några av de projekt vi stöttar på plats i Velloreområdet. Pengarna har bland…

Read More
252018sep
Inbjudan till medlemsmöte samt rapport från Summer Camps Jawadhi Hills

Inbjudan till medlemsmöte samt rapport från Summer Camps Jawadhi Hills

Välkomna till föreningsmöte med indisk mat och nyheter från Vellore 28 oktober kl 17:00! Lokal: Riddargatan 1, Stockholm, Mottagningen för alkohol och hälsa, plan 2 Meddela om du kommer: sven.andreasson@gmail.com  ———————————————————————————————————————————– Rapport från årets sommarläger i Jawadhi Hills  Varje år arrangerar Community Health Department (CHAD) vid CMC Vellore aktiviteter för barn och ungdomar från stambefolkningen i…

Read More
222018aug
Tre perspektiv på CMC

Tre perspektiv på CMC

Denna text är hämtad ur vårt senaste nyhetsbrev som du hittar under fliken Om Oss>Nyhetsbrev. I detta nyhetsbrev får vi tre perspektiv på the Christian Medical College and Hospital i Vellore: från Indiens president, från den nytillträdda chefen på den samhällsmedicinska enheten RUHSA och från en läkarstudent på ett studentutbyte i Sverige. Den 4 maj…

Read More
152018jun

Årsmötesprotokoll 7/4 2018

Föreningen sammanstrålade 7/4 2018 i Stockholm för årsmöte. Under mötet beviljades föregående styrelse ansvarsfrihet och före detta styrelseledamot Gabriella Carpelan avtackades. Nyinvalda i styrelsen är Anna Helmersson och Conny Gabrielsson och kvar som ordförande är Sven Andreasson. Hela protokollet finner ni nedan. Protokoll från årsmöte med Föreningen Friends of Vellore den 7 april 2018 Plats:…

Read More
272018feb
Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 7/4 2018

Kallelse till årsmöte 2018  Tid: lördag, 7 april, 2016 kl 16:00 Plats: Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa; plan 2 (ta hissen) Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Mötets stadgeenliga utlysande 4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Ekonomisk rapport 7. Revisionsberättelse 8. Ansvarsfrihet för…

Read More
232018jan
En dag på läkarstationen i Jawadhi Hills

En dag på läkarstationen i Jawadhi Hills

Jawadhi Hills är ett bergsområde söder om Vellore med ca 80 000 invånare – delar av området är fortfarande ganska otillgängligt. Området befolkas av tribals (stamfolk) som har det avsevärt sämre ställt än resten av befolkningen när det gäller hälsa, utveckling och tillgång till grundläggande samhällsfunktioner. FoV Sverige är engagerade i flera projekt för befolkningen i…

Read More
62017dec
Julgåva 2017 till behövande i Velloreområdet

Julgåva 2017 till behövande i Velloreområdet

Nu är det snart jul igen och Friends of Vellore Sweden vill tacka er alla för ert stöd under året som har varit. Med hjälp av er har vi detta år samlat in nästan 120 000 kr som vi har kunnat föra över till några av de projekt vi stöttar på plats i Velloreområdet. Tack! Men, snart…

Read More
122017jan
Byhälsovård – en del av CHADs verksamhet

Byhälsovård – en del av CHADs verksamhet

Mobila kliniken rullar till byar – över en halv miljon läkarbesök har utförts För 19 år sedan gav föreningen en mobil klinik till Community Health Departement (CHAD), för att stödja deras hälsovårdsarbete ute i byar. På kliniken har det under årens lopp utförts över en halv miljon läkarbesök. Varje by i området får läkarbesök en…

Read More
202016sep
Rapport från Summer Camps i Jawadhi Hills 2016

Rapport från Summer Camps i Jawadhi Hills 2016

Jawadhi Hills är ett bergsområde drygt 40 km från Vellore där ca 80 000 personer från en ursprunglig stambefolkning bor, isolerade från den omgivande slättbefolkningen. Hälsoläget är betydligt sämre här, liksom utbildning och ekonomisk utveckling. Som en del i ett brett samhällsmedicinskt utvecklingsarbete har CHAD, den samhällsmedicinska avdelningen på CMC-sjukhuset i Vellore, och det katolska…

Read More