Person-to-Person

CMC har flera olika system för att patienter som inte har råd att betala hela eller delar av sin vård ska få vården subventionerad. Ett av de här donationssystemen är person-to-person där vårdpersonalen på CMC identifierar patienter med stora behov som de inte kan täcka själva ekonomiskt. Person-to-person (PTP) har funnits sedan 1970-talet och stöttar ungefär 2000 patienter per år. Svenska Friends of Vellore har tillsammans med de andra internationella vänföreningarna skänkt pengar till PTP i perioder och CMC har nu inrättat en hemsida där vi varje månad kan få läsa om några av patienterna som fått ekonomiskt bidrag och kunnat fullfölja sin behandling via programmet (https://givecmc.org/person-to-person-scheme/). PTP kan erbjuda stöd för all sorts behandling eller utredning. De allra flesta behöver bidrag för att gå igenom en botande behandling men bidragen kan också gälla till exempel palliativ vård i livets slutskede