Jawadhi Hills

Jawadhi Hills är ett bergsområde någon timmes bilresa söder om Vellore som fram tills helt nyligen har varit relativt isolerat och som befolkas av tribals som själva kallar sig för malaiyalis. Tribals utgör 8 % av Indiens totala befolkning och har det avsevärt sämre ställt än resten av befolkningen när det gäller hälsa, utveckling och tillgång till basala samhällsfunktioner. Befolkningen i Jawadhi Hills uppgår till omkring 80 000 och bland dessa har CMC uppmärksammat att vaccinationstäckningen är klart mycket lägre än på slätten och att nivåerna av HIV/AIDS, tuberkulos samt mödra-/barnadödlighet är avsevärt högre. CMC har nyligen börjat samarbeta med Don Bosco-stiftelsen i en rad projekt som rör Jawadhi Hills och arbetar nu med att upprätta en mindre klinik på plats för att minska avstånd till god sjukvård. Ett projekt som vår förenings stöder är s.k. Summer Schools för barn där de erbjuder extralektioner i skolämnen men också arbetar för att stärka de ungas stolthet och glädje över att tillhöra en unik kultur.