Nutritionscentrum

På RUHSA finns nu ett nutritionscentrum under uppbyggnad. Nutritionsproblemen har genomgått en snabb förändring och det finns numera mycket få som svälter men många har osunda matvanor. Kvinnorna vill inte längre lägga tid på traditionell tidsödande matlagning, utan köper färdigmat och det finns föreställningar och felaktig kunskap om hur man bäst avvänjer spädbarn från bröstmjölk.

En huvudfråga är den sjunkande amningsfrekvensen. Från RUHSA propagerar man sedan många år för amning men mer behöver göras. Problemet är reklam från mjölkersättningsföretagen. Många uppfattar det som bekvämt med nappflaska. En ökad satsning behöver göras på undervisning av föräldrar, där fördelarna med amning lyfts fram. Detta kan nu göras mer på barnavårdsmottagningarna, där mödrarna kan erbjudas praktiskt stöd.