Ny enhet för arbetsterapi

Inom RUHSA har det också startats en enhet för arbetsterapi som arbetar med särskilt utsatta grupper: äldre, utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och alkohol- och drogberoende. Bland arbetsuppgifterna finns:

– Aktivera äldre på äldrecentralerna som saknar socialt stöd.

– Aktivera utvecklingsstörda genom bl.a. arbetsträning. Ett mål att skapa ett större ekonomiskt oberoende genom arbetsinkomster. Projektet är fortfarande i en mycket tidig fas och har ännu mest karaktär av sysselsättningsterapi. Men en viss produktion av palmbladsprodukter och papperspåsar har kommit igång, som ger en del pengar.

Ett mål bland de drivande för denna enhet är också att starta gruppterapi för olika målgrupper: alkoholberoende, deprimerade, strokedrabbade. Genomgående är uppgiften att bryta isolering och det behövs mer resurser för att uppnå detta.