CHAD (Community Health and Development) som är Indiens största samhällsmedicinska klinik bedriver en mobil klinik i byarna runt om i Kanyambadi Block, söder om Vellore. Bussen som de använder i nuläget är finansierad av FoV Sweden men är gammal och behöver ersättas.

Vill du vara med och bidra till en ny buss och bättre hälsa bland byborna på landsbygden kring Vellore? Lättast görs detta genom att föra över ditt bidrag till plusgirokonto 582340-6, glöm inte att märka betalningen med Mobil klinik, ditt namn och din mailadress (om du är intresserad av våra utskick).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *