Projekt som gör skillnad

Friends of Vellore Sweden har genom åren bidragit till ett flertal olika projekt inom ramen för CMC-sjukhusets verksamhet. Fokus har alltid legat på de samhällsmedicinska projekt som CMC driver genom CHAD och RUHSA och i nuläget är föreningen med och stöttar fyra olika projekt men tar även emot gåvor till Person-to-Person-programmet. Läs mer om våra projekt under deras respektive flikar!