162023okt
Model villages och Summer School i Jawadhi Hills

Model villages och Summer School i Jawadhi Hills

Klyftorna mellan rika och fattiga i det indiska samhället ökar. Parallellt med att en stor del av Indiens befolkning kämpar för att klara vardagen har indiska vetenskapsmän landat med en farkost på månen. Under pandemin har klyftorna vuxit ytterligare. Till de särskilt utsatta hör de som befinner sig längst ner i samhällets hierarki. Kastlösa och…

Read More