152023jan
Julbrev 2022

Julbrev 2022

Milstolpar under 2022 En viktig milstolpe under det gångna året är att CMC, efter ett avgörande i Indiens högsta domstol, också fortsättningsvis kommer kunna påverka vilka studenter som väljs ut till de akademiska utbildningar som man driver. Eftersom de som examineras från dessa utbildningar försörjer ett stort nätverk av sjukhus i hela Indien med personal…

Read More