282019maj

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från årsmöte med föreningen Friends of Vellore, verksamhetsåret 2018 Tid: lördag, 6 april, 2019 kl. 15:00 Plats: Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa Dagordning 1. Öppnande Ordförande Sven Andréasson öppnade mötet. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Mötets stadgeenliga utlysande Årsmötet ansågs vara i stadgeenlig ordning utlyst. 4. Val av mötesordförande,…

Read More